Simon with half lin at 29lb 15oz
29-9-18-2108.jpg
27lb 4oz    28/09/2018
Pete with Heather the Leather 23lb
            16lb 8oz
                31lb Pike B lake
Small Heading
20lb 8oz Lake B
25lb 3oz B lake
         Frozen soild !!
Pete with Half Lin 28lb
      Bev with single scale at 24lb 8oz
Small 21 lb Common eading
               22lb
Small Heading
14
Small Heading21l21lb 4oz

       Andy with a mint 19lb Common

22-9-18-1143.jpg
22-9-18-1143.jpg
22-9-18-1143.jpg
05-1-19-4703.jpg
22lb 12oz                        December 18
05-1-19-4703.jpg
22lb 13oz             December 18
13-1-19-3224.jpg
02-3-19-5335.jpg
02-3-19-5335.jpg
22 lb 14oz Common 
02-3-19-5335.jpg
30-3-19-2236.jpg
2727 lb 2oz            30/03/19
IMG_2669.JPG
Single scale at 23lb 8oz 05/04/19
IMG_2825.JPG
IMG_2823.jpeg
IMG_2824.JPG
IMG_3331.JPG
IMG_2935.JPG
IMG_4592.JPG
IMG_3332.JPG
IMG_3591.JPG
IMG_3488.JPG
IMG_4594.JPG
24    24lb 8oz 11.01.2020
IMG_4859.JPG
Single Scale 23lb 14oz 11/.01/2020
IMG_4856.JPG
IMG_4857.JPG
      28lb 13/02/2020
IMG_5813.jpeg
IMG_5849.JPG
IMG_5847.JPG
8c81ecee-166a-47af-8110-f5de269f41ee.jpg
3a4e4d5c-45c6-4f48-9c12-ec73960abb4f.jpg
IMG_4766.JPG
      16lb Feb 2020
7824e114-2172-4772-9b9a-51daef24ea5b.jpg
IMG_5832.JPG
9f8775b8-982e-4f65-9359-18362c8e9376.jpg
          6lb B Lake Tench
IMG_5927.JPG
IMG_6339.JPG
a95ae01b-bed9-4451-9524-9752a6625c8f.jpg
637626aa-811a-4e69-b54e-de937b1c614f.jpg
IMG_6316.JPG
d95af486-c5f5-4c03-a65b-cf6428691bc1.jpg
1d8d9701-f2fa-40dc-a6e1-ad8c024c93c3.jpg
                 6lb 2oz 
IMG_6319.JPG
IMG_6343.jpeg
7ff40fe3-4eb6-4f49-8835-a9c7fd3485b5.jpg
IMG_6343.jpeg
39dcdded-65ea-4fe4-b8f4-2d2be50d2e3d.jpg
6f9ba605-adf2-4358-a823-e19cc8efc027.jpg
b247e1ba-7385-486a-b9f2-cd29dba13f00.jpg
1fcb2555-1b70-4178-b799-68f65e3fb620.jpg
e426d917-0920-4914-8867-154b437cfd7f.jpg

IMG_7239.jpg

          18lb.9oz

037bbd9e-9740-4fdd-95f8-aac4f9bb8109.jpg
17lb 
IMG_7301.JPG
19lb  8oz
IMG_7344.HEIC
01e7f898-f303-4c1e-8756-64cd6a213eb3.jpg
a21a5f8a-dfa0-457c-86f6-63f6ed743734.jpg
IMG_7339.HEIC
dcefc2a6-ea0c-47b4-8ff4-1fc18bcd9997.jpg
4a64a3ed-7c1b-40ac-9e51-cc65193a1134.jpg
IMG_7783.JPG
9BF05918-3C6C-4CC7-B182-3946D819DBF0.jpg
17               17lb 4oz 
36e4089b-9af0-4af1-bec0-b8b8caf141d0.jpg
ae76530d-709c-4a35-a24c-e489095076de.jpg
781cd091-46cd-48da-8ffe-4219869a815d.jpg
9B86467B-59EF-4A11-93FE-D7EE36B81D0B.jpg
116 lb 13oz 19/03/2021
9e4f03f8-0407-4b9b-9a73-cf272a76d942.jpg
     24lb 8oz 19/03/2021
2b3b5355-d3fb-4695-8d95-f3598ca1369a.jpg
        21 lb 8 oz 01/04/2021
IMG_8124.JPG
30lb 4oz 
4449ff48-7b0b-440c-a99a-7e43f7ac0d29.jpg
31lb  
14e34585-6d95-408a-a059-5e37fd2f98e7.jpg
IMG_8444.JPG
7e4df65a-993d-49a1-858d-f48dcf3b8c26.jpg
26lb 1oz 
d7b6ee0e-9280-49df-b29f-d48f2f2528df.jpg
173fb989-105e-45a2-b131-a638e5af7b72.jpg
bf69bfab-6811-4112-b8c6-734593533003.jpg
0f778dba-32d4-41ef-82e3-22bc6bbf7b3e.jpg

 19lb   23/11/21

47a30182-935f-4638-97fb-140fc0ede020.jpg

16lb 8oz              27/11/21

9fffa7ba-a2e4-41d0-a20d-8cc4082c8db5.jpg
IMG_0083.HEIC