Simon with half lin at 29lb 15oz
27lb 4oz    28/09/2018
Pete with Heather the Leather 23lb
            16lb 8oz
                31lb Pike B lake
Small Heading
20lb 8oz Lake B
25lb 3oz B lake
         Frozen soild !!
Pete with Half Lin 28lb
      Bev with single scale at 24lb 8oz
Small 21 lb Common eading
               22lb
Small Heading
14
Small Heading21l21lb 4oz

       Andy with a mint 19lb Common

22lb 12oz                        December 18
22lb 13oz             December 18
22 lb 14oz Common 
2727 lb 2oz            30/03/19
Single scale at 23lb 8oz 05/04/19
24    24lb 8oz 11.01.2020
Single Scale 23lb 14oz 11/.01/2020
      28lb 13/02/2020
      16lb Feb 2020
          6lb B Lake Tench
                 6lb 2oz 

          18lb.9oz

17lb 
19lb  8oz